GẠCH BÔNG GIÓ KIM CƯƠNG VX-12

GẠCH BÔNG GIÓ KIM CƯƠNG VX-12

Mã sản phẩm:

Phạm vi sử dụng:

Đóng gói:

Đơn vị tính:

Màu sắc:

Số lượng:

Thành phần:

Trọng lượng:

Kích thước: